ISO 9001:2009   
zivnostensky list - inzenyrsky cinnost    zivnostensky list - provadeni staveb

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ


Prioritou společnosti „TOMAN-inženýrské sítě a.s.“ je vytvoření stabilní pozice na trhu v regionu a poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost, dále na jakost, ceny a poskytovat kvalitní služby nejen zákazníkům, ale i všem ostatním možným zájemcům na všech úrovních společnosti. Pro dosažení této politiky je nutné provádět veškeré zakázky ve vysoké kvalitě, v odpovídajících termínech a v neposlední řadě na minimalizaci dopadů činnosti společnosti na životní prostředí, neboť pouze plně spokojený zákazník získá důvěru v naší společnost, což je základním předpokladem naší politiky. Úplná spokojenost zákazníka se projeví jeho doporučením a tím získáním dalších nových zakázek. Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušenosti zákazníků a dodavatelů, za využití nových poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem je politika ISŘ společnosti obsažena v následujících bodech:
 • O kvalitě práce a služeb námi poskytovaných rozhoduje zejména náš zákazník.
 • Účinný, efektivní a funkční integrovaný systém řízení je přínosem pro společnost i naše zákazníky.
 • Vytvářet dobré vztahy s obchodními partnery i mezi zaměstnanci.
 • Vytvářet vhodné pracovní prostředí, dodržovat předpisy bezpečnosti práce a zajišťovat kvalifikaci svých zaměstnanců.
 • Celkovou péčí o jakost produktu docílit spokojenost u zákazníků a svých zaměstnanců.
 • Vztah organizace k životnímu prostředí je sledován nejen z pozice dotčených úřadů státní správy, ale i přístupem k životnímu prostředí.
 • Dodržovat veškeré zákonné požadavky.
 • Vybíráme takové partnery pro dodávky, kteří jsou nejenom kvalitní, dodržují smluvní termíny a zaručují vysokou kvalitu naší práce, ale zároveň jsou dostupní tak, že doprava dodávek nezatěžuje neúměrně životní prostředí a jejich činnost nemá neúměrné dopady na životní prostředí.
 • Dodržování legislativních požadavků kladených na naší činnost považujeme za základní pravidlo naší práce.
 • Všemi dostupnými prostředky se snažíme naplňovat očekávání našich zákazníků a veřejnosti v oblasti dopadu naší činnosti na ŽP.
 • Stanovujeme environmentální cíle a cílové hodnoty, které pravidelně prověřujeme.

Plzeň dne: 1.3.2006 Leo Peterka

Copyright © 2007